Eneas koncernen är en av Skandinaviens ledande aktörer inom samköp- och energitjänster. Vi skapar värden för över 40 000 löpande kundförhållanden inom fastigheter, industri och lantbruk.