Miljöfokus

Eneas koncernen har stor fokus på miljön för våra kunder och en god arbetsmiljö bland de anställda i koncernen.

Eneas Services har sett till att 12 500 företagskunder i Norge och Sverige har förnybara energikällor.

Eneas Services Sverige har gjort ett aktivt val att använda Bra Miljöval, som är Naturskyddsförenings kriterier för miljömärkning. Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör vi en stor insats för miljön på ett enkelt och billigt sätt. Varför ska du som kund välja el märkt Bra Miljöval?

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
  • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
  • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan

Eneas kärnvärden är kundfokus, engagemang, utförande, pålitlighet och nytänkning. Vi arbetar varje dag med att förbättra oss genom våra kärnvärden. Eneas är sedan 2007 certificierat ”Miljøfyrtårn” vilket innebär att vi jobbar aktivt för attt förbättra oss själva och miljön. Eneas är också medlem av ”Grønt Punkt Norge” som ställer miljökrav till våra leverantörer. Eneas skänker ekonomiskt bidrag till Bellona och Zero.

Hos Eneas önskar vi att följa den ”gröna” tråden i affärsutvecklingen.

eneas_grontpunkt_500x500eneas_miljofyrtarn_500x500miljoindex_logo_web

Bellona

Bra MiljövalZERO-logo