Förvaltarportal

 

ePortal inlogging:

Logga på ePortalen här.

ePortalen kan verka annorlunda mellan olika webbläsare.
För en bättre användarupplevelse, ladda ner pluginprogrammet för Internet Explorer.

Kontakta post@eneasenergy.se för användarnamn och lösenord.

Eneas ePortal förbruksöversikt

ePortalen visar elmätare och elförbrukningen i fastigheten. Alla mätarvärden är tillgängliga i portalen, förbrukning pr år, pr månad, pr vecka, pr dag och pr timme visas i grafer och tabellform. Värdena uppdateras kontinuerligt, men var uppmärksam på att den sista veckans värden inte är verifierade och kan vara ofullständiga. Förvaltar du flera fastigheter kan du få en snabb översikt över vilka fastigheter som har högst elförbrukning i din fastighetsportfölj.

 

Energiuppföljningssystem inloggning:

Tilgänglig för användare som har Energiuppföljningssystem genom Eneas.

Energiuppföljningssystem är ett verktyg för systematisk och periodisk kontroll av elförbrukning som är justerat för utetemperatur, produktionsnivåer, luftkvalitet och andra kostnadsdrivare.