Ind. Mätning & Debitering Elavtal

Elavtal Eneas Energy

Eneas vill för sina slutkunder i näringsfastigheterer, erbjuda två olika elprodukter (kunder inom Sigtunahem och Rikshem, se egen sida).

  • Eneas Spot – består av inköpspris på NordPool (lokalt prisområde), kostnad för elcertifikat samt vårt påslag (4 öre/kWh).
    • Lönsamt för mindre till mellanstora kunder. Ingen bindningstid.
  • Eneas Spot Storkund – består av inköpspris på NordPool (lokalt prisområde), kostnad för elcertifikat, vårt påslag (2,2 öre/kWh) samt et fast månadspris på 99,- kr.
    • Lönsamt för kunder med stor förbrukning. Bindningstid 1 år.

Ursprungsgaranti på el

Om man önskar en grönare elleverans kan Ursprungsgaranti väljas som tillval.

  • Ursprungsgaranti på el – våra produkter kan fås med Ursprungsgaranti på ström. Eneas har valt en energimix på 50% vatten, 25% vind och 25% sol. Påslag 0,99 öre/kWh.

Elavtal med externa elleverantörer

Eneas öppnar upp för att alla kunder ska kunna välja sin egen elleveratör, men vi kan tyvärr inte garantera att leverantören önskar att ingå elhandelsavtal eftersom rutinerna kring elleverans vid IMD skiljer sig något från standardhantering.

I dagsläget har följande elleverantörer leverans inom Eneas IMD och kan kontaktas för ett eventuellt erbjudande: