Samköp FAQ

Får jag hjälp med övergangen?

Vi kontrollera tidpunkten då avtalet med den nuvarande leverantören upphör. Vi ber den nya leverantören om att överta leveransen från detta datum.

Hur ofta byter ni leverantör?

Vid stora marknadsskiften kan tidpunkten för bytet ha stor inverkan på avtalsvillkoren. Vi bedömer detta löpande så att vi kan dra nytta av det.

Hur väljer ni leverantör?

Baserat på de krav vi ställer i vår offertförfrågan väljer vi den leverantör som levererar det bästa erbjudandet och som ligger närmast de krav vi ställer. Alla erfarenheter från tidigare samarbeten bidrar till att påverka valet.

Vilka val gör ni för mig som kund?

Vi hittar rätt leverantör, rätt avtalstyp och prismodell med rätt varaktighet baserat på de bedömningar Eneas har gjort av marknaden och mottagna offerter från olika leverantörer. När du har blivit kund tar vi också hänsyn till rätt tidpunkt för ingående av nästa elavtal.

Är det redan bestämt vilken leverantör och vilket avtal jag får?

När du som kund ingår avtal med oss får du information om vilket avtal du får. Detta kan vara ett redan framförhandlat avtal, men det kan lika gärna vara ett nyupprättat avtal då Eneas ändrar detta från ena dagen till nästa.

När fakturerar leverantören mig?

Vi efterfrågar så goda betalningsvillkor som möjligt. De bedöms mot de övriga villkoren. Normalt ber vi varje månad om betalning i efterskott per 14 dagar eller bättre. Kvartalsvis fakturering har förekommit, samt varannan månad. Vid speciella modeller och för kunder med dålig kreditbedömning kan fakturering i förskott förekomma.

Får jag förskottsfaktura eller avräkning i efterskott?

Detta beror på prismodell och storlek på förbrukningen och lite upp till vilka möjligheter leverantören ger oss. Vi eftersträvar avräkning i efterskott.

Är det möjligt att få autogiro från leverantören?

De flesta leverantörer erbjuder avtalsgiro/e-faktura. För företagskunder är vanlig elektronisk fakturering med e2b-standard det vanligaste alternativet. Alla erbjuder inte e2b, men i huvudsak erbjuder alla någon form av elektronisk fakturering. Vi efterfrågar detta.

Är det möjligt att fördröja betalningen av elräkningen?

De flesta leverantörer är medgörliga, men det är något som måste tas upp med den enskilda leverantören.

Är det möjligt att fördröja betalningen av årsprovisionen? I så fall, hur länge och ev. i flera delbetalningar?

Ja, det är möjligt att fördröja betalningen av årsprovisionen. Det är möjligt att fördröja provisionen i upp till 6 månader med max. 2 delbetalningar.

Kan jag bli kund hos er om jag inte är kreditvärdig?

För att säkra starten hos den nya leverantören vill Eneas inte ha kunder som inte är kreditvärdiga.

Hur följer ni upp kunderna? Vad får jag information om och hur ofta?

I första hand får du löpande information om vad vi gör för att förbereda inför starten. Vidare följer vi upp kunderna genom att skicka ut en elmarknadsbulletin flera gånger om året. Denna bulletin kommer när vi har gjort aktiva val. Det är information om vad vi har uppnått i din fond samt information om vad vi förväntar oss vidare.

Hur länge är jag bunden till avtalet med Eneas?

Eneas praktiserar löpande uppsägningar, vilket innebär att den dag vi ev. får in din uppsägning så ingår Eneas inte längre nya avtal åt dig som kund. Är du anknuten till ett elavtal som Eneas förhandlat fram, så löper vårt avtalsförhållande motsvarande längden på avtalet.

Hur långa avtal kan ni ingå?

Vi har möjlighet att ingå avtal med varaktighet på upp till 36 månader. Historiken visar att vi ingår avtal från 0-36 månader. Detta är viktigt eftersom vi vet att vi måste ge våra leverantörer långsiktighet för att kunna uppnå goda priser samt för att vi uppnår bättre villkor vid längre avtal. Denna utvärdering görs utifrån det givna marknadsperspektivet.

Hur många kunder har ni och hur stort volym hanterar ni?

Vi har ca 14 000 företag anslutna till vårt avtal (Sverige och Norge). Alla dessa kunder motsvarar ca 1 800 GWh (miljoner kWh). Vi bistår dessutom större enskilda kunder med elinköp.

Hur länge har ni erbjudit tjänsten Samköp av El?

Vi har hållit på med elhandel sedan 1995, men konceptet med Samköp av El i dagens form, startade vi med år 2006.

Vilka resultat har ni uppnått?

Historiskt har vi uppnått goda resultat för våra kunder. Detta har självklart varierat från år till år, men gemensamt för alla våra portföljer är att de har uppnått genomsnittliga årspriser under spotpris. Dvs. att vi också har levererat priser över marknadspris, men att det bara har varit under enskilda perioder.

Hur vet jag att ni har ingått ett nytt avtal?

Vi informerar alla våra kunder om de val vi gör åt dem. Det skickas ut i ett separat meddelande.

Påverkas min näthyra om jag ingår ett avtal med er?

Nej, nätleverantören har monopol och näthyran omfattas av offentliga regleringar och har därför inget med ditt val av elleverantör att göra.

Får jag flera olika fakturor om jag ingår avtal med Eneas?

Ja, nätleverantören fakturerar för nätkostnader, men elfakturan får du från den elleverantör som Eneas tecknar åt dig. Dessutom får du en gång om året en faktura från Eneas med vår provision.

Kan jag få garanti för grön el?

De flesta leverantörer kan idag erbjuda gröna certifikat. Det är frivilligt att teckna avtal med gröna certifikat, men det är ett effektiv medel som främjar utbyggnaden av ren, förnyelsebar energi från källor som vind, vatten och andra biologiska baser. Prisen på certifikaten kan variera något mellan olika leverantörer.

Vilket är dagens elpris?

För dagens elpris se www.nordpoolspot.com, där hittar du dagens MWh-pris.