Sigtunahem och Rikshem FAQ

Vad gör jag vid in- eller utflyttning?

Kontakta Sigtunahem eller Rikshem. Tillsammans med hyresavtalet finns blankett för in- och utflyttning.

När kommer fakturan?

Fakturan för månadens förbrukning produceras i början på nästa månad, om inget annat avtalats. Till exempel så sänds fakturan för förbrukningsmånad januari ut runt den 10:e februari.

Varför får jag två fakturor?

Har du annan elleverantör än Eneas Energy AB får du en faktura från elleverantören för själva strömmen. Nätbolaget Eneas Energy AB fakturerar dig för nätkostnaderna.

Behöver jag använda OCR-numret på inbetalningen?

Ja! Det är viktigt att du använder rätt OCR på betalningen, för att betalningen ska bokföras på abonnemanget. Har du flera abonnemang, är det inte möjligt att använda samma OCR på inbetalningarna.

Vad är fast avgift?

Detta avser en månadsavgift i nätet.

Vad är överföringsavgift?

Nätavgift som baserar sig på storleken på din förbrukning i nätet.

Vad är energiskatt?

Alla som förbrukar el är skyldiga att betala punktskatt för detta.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat gynnar elproduktionen från förnybara energikällor och är en obligatorisk del av elleveransen. Vanligt är att elcertifikatavgiften är inräknad i elpriset, men Eneas Energy AB delar upp elcertifikat från elpriset för tydlighetens skull.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är referensränta + 7,5 % och faktureras på nästa faktura.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgiften är 60 kr.

Jag har fått påminnelse, men jag har betalt fakturan.

Om du redan betalt kan du bortse från påminnelsen, men du blir debiterad påminnelseavgift på nästa faktura.

Vad är det för skillnad på mätarnr. och anläggnings-ID?

Din mätare är kopplad mot ett anläggnings-ID. Anläggnings-ID är det samma även om mätaren byts. Om du byter leverantör uppge då anläggnings-ID till den nya leverantören. Vi önskar också att göra dig uppmärksam på att ditt reella mätarnummer från din fysiska elmätare inte är det samma som står på våra fakturor. Det Eneas Energy använder på fakturan är det Sigtunahem kallar produktnummer; en lägenhet har tex produktnr. 001-234-56-0789 och ditt “mätarnr” är därför det samma.

Jag har Eneas Energy AB som både el- och nätleverantör. Har jag möjlighet att byta till annan elleverantör?

Ja, men vi kan tyvärr inte garantera att leverantören önskar att leverera till våra kunder eftersom rutinerna kring elleverans vid Indivduell Mätning och Debitering (IMD, ett slags internnät av den typen som gäller fastigheterna hos Sigtunahem och Rikshem) skiljer sig något från ett vanligt nätbolag. Sänd gärna avtalade kontaktuppgifter gällandes din önskade elleverantör till vår kundservice så kontaktar Eneas elleverantören för att gå igenom detaljerna

Kan jag få autogiro eller e-faktura?

Om du önskar autogiro så gå in på din internetbank, sök upp Eneas Energy AB och använd e-legitimation som identifiering för att koppla autogiro. Kontakta din bank om du har frågor gällande e-legitimation. Har du inte internetbank och önskar få en blankett skickad till dig, ber vi dig kontakte vår kundservice. Det finnas även möjlighet att ladda ner ett autogiromedgivande direkt på på vår hemsida under Kundportal och IMD Formulär.

Vi har för tillfället tyvärr inte möjlighet för e-faktura.

Har jag ”normal” elförbrukning?

Din elförbrukning mäts automatiskt och beror av hur stor lägenhet du har, förbrukningsmönster samt vilken typ av teknisk utrustning du har hemma, tex kyl, frys, belysning, TV, stereo, PC, akvarium, värmekablar på badet mm. Tänk på att de flesta moderna elartiklar drar ström även när de inte är påslagna, sk. stand-by. En typisk lägenhet inom Sigtunahem har en elförbrukning pr månad på 100 – 600 kWh (ca 15 % av lägenheterna ligger över eller under detta nivå).

Vad gör jag vid strömavbrott?

Kontrollera först om avbrottet gäller enbart din lägenhet (har huvudsäkringen slagit ut?), eller om det gäller hela fastigheten och området. Ta kontakt med fastighetskontoret om det är ett långvarigt avbrott. Vattenfall Eldistribution är ansvariga för elleveransen till området och om elen har fallit ut till fastigheten eller området så kan du kontrollera deras hemsida för vidare information. Eneas har enbart ansvar för mätning och debitering av el i fastigheten.