Sigtunahem – Rikshem

Hyresgäster på följande adresser har Eneas som nätägare:

 • Glimmervägen 1-11
 • Karin Hansdottersväg 6-18
 • Körsbärsvägen 28
 • Marmorvägen 1-29
 • Ormbergsv. 13-26
 • Plommonvägen 2
 • Sleipnergatan 31-49
 • Stationsgatan 6
 • Steninge backe 1-6
 • Södergatan 8
 • Södergatan 25
 • Södergatan 49-55 (Södergatan Nord)

Eneas Energy AB har från augusti 2009 ansvaret för elnätet och leverans av hushållsel till ett antal av Sigtunahems fastigheter, vilket gör att du får bästa möjliga elpris och ett lågt nätpris. Allt på en och samma faktura. Även Rikshem ingår sedan 1 feb. 2012.

Vad innebär Individuell Mätning och Debitering?

På Eneas har vi utvecklat en lösning som ger fördelar till både fastighetsägare/förvaltare och deras hyresgäster. Vi kallar det Individuell Mätning och Debitering. I en fastighet betalar vanligen alla hyresgäster nätavgift till den lokala nätleverantören för varje enskild anläggning. Idén bakom IMD är att ge fastighetsägaren möjlighet att debitera hyresgästerna efter deras verkliga förbrukning av energi. I praktiken innebär det att Eneas samlar flera abonnenter i en fastighet. Det sker genom att vi installerar våra egna, moderna automatiska mätare och ger nätleverantören en gemensam punkt att leverera till – inte en för varje abonnent. Hyresgästerna tillsammans kan agera som en kund gentemot nätleverantören och därigenom reducera den enskilda nätavgiften.

Elnät och nätpris

Bor du i en fastighet med IMD ger det fördelaktiga nätvillkor. Eneas ansvarar för drift och underhåll av nödvändig utrustning för IMDen. Varje enskild lägenhet är anslutet till ett automatiskt system för avläsning av förbrukningsdata. Nätkostnaderna till fastigheten fördelas och vidarefaktureras sedan med ett administrativt påslag till alla hyresgäster.

Elleverans och elpris

Alla hyresgäster erbjuds att vara del av ett gemensamt storkundsavtal tillsammans med övriga hyresgäster i fastigheten. Avtalet omfattar ett rörligt pris och följer dagspriset på den nordiska elbörsen (elspotpriset) med ett lågt påslag.

Eneas Energy arbetar aktivt för att det på sikt ska gå att välja mellan andra elleverantörer och även miljömärkt el.

Den som önskar en annan elleverantör måste först komma överens med elleverantören och sedan meddela Eneas Energy om önskat val. Eneas kontaktar då elleverantören för att gå igenom detaljerna, eftersom rutinerna kring leverantörsbyte vid IMD skiljer sig från ett vanligt nätbolag. Om leverantören då önskar att ta över leveransen så kommer du därefter att få en faktura på din elförbrukning från elleverantören och en faktura på dina nätkostnader från Eneas Energy.

I tillägg till ditt elpris måste alla elförbrukare betala en avgift för Elcertifikat. Avgiften bidrar till att gynna elproduktion genom förnybara energikällor. I de flesta fall slås elpriset och elcertifikatet samman på fakturan. Energiskatt kommer också som ett påslag på elpriset. För att öka tydligheten av vad som är vad så redovisar vi kostnaderna var för sig på vår faktura.

Fakturering

Om inte annat är avtalat fakturerar Eneas nätkostnad med tillhörande skatter och avgifter samt eventuell elförbrukning på samma faktura. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Dröjsmålsränta utgår med referensränta + 8% samt påminnelsesavgift. För övrigt gäller standardnätvillkor (Nät 2009) utarbetat av Svensk Energi. Autogiro finns som tillgängligt alternativ. Om man önskar beställa autogiro går man in under IMD – Scheman och fyller i beställningsblanketten för autogiro.

Kundservice och diverse information

Vid in- och utflyttning eller uppsägning av avtal ska detta meddelas Sigtunahem respektive Rikshem, som i sin tur meddelar ändringen till Eneas Energy. Vid andra ändringar i förbindelse med nät- eller elabonnemanget samt förbruknings- och fakturafrågor kontakta Eneas Energy. Det mesta av informationen inklusive fakturakopior kan hämtas på Eneas kundportal Min sida. Kundnummer och PIN-kod finner du på fakturan från Eneas. För de vanligaste frågorna och svaren, se FAQ.

 

Eneas Energy AB Telefon: 0152-197 50
c/o Visma Services AB Öppettider: 0900—15.30.
Box 4015, 20 311 Malmö E-post: post@eneasenergy.se