Energirevision

Eneas Energirevision – Fakturakontroll av dina elfakturor.

Vart femte företag som genomför Eneas Energirevision upptäcker att de betaler mer än vad de borde.

Alla företag, oavsett storlek, kan spara utgifter genom att kontrollera elräkningarna.

Komplex marknad gör det svårt att vara kund

På grund av komplicerade regelverk och tariffstrukturer i den nordiska kraftmarknaden, krävs det en specialiserad kompetens för att kontrollera el- och
nätleverantörernas fakturor. Denna kompetens finns hos Eneas. Eneas har sedan 1995 erbjudit tjänsten Energirevision.

Inga fel – ingen kostnad

För våra kunder finns det ingen ekonomisk risk förknippad med att genomgå en energirevision. Eneas fakturerar en avtalad procentandel av eventuell
återbetalning och besparingar som företaget uppnår. Kontrollen är kostnadsfri så länge fakturorna är korrekta. I cirka 20 procent av revisionerna upptäcker
Eneas potensial för återbetalning och besparingar. Vid dessa tillfällen följer vi upp ärendet hos leverantörer och myndigheter tills det felfakturerade
beloppet har återbetalats och felen korrigerats.