ePortal

eportalen ger dig snabb översikt över alla mätare i fastigheterna du förvaltar; inkl. mätarnr, mätarnamn, vem som står som abonnent och förbrukning. Du kan se elförbrukning pr. mätare eller för hela fastighetsportföljen i alla format och jämföra perioder efter vad du önskar.

Eneas ePortal Forside

Elförbrukningen i kWh visas pr. mätare; eller grupperat som ”förvaltare”, ”lediga arealer” och ”hyresgäst”. Värdena som visas i ePortalen = fakturagrundlag. I ePortalen kan du enkelt identifiera effekttoppar i perioden. Staplarna som visar mätvärdena är interaktiva så att du kan klicka på kolumnen som du vill studera vidare tills du kommer ner på en timme nivå.
Effekttoppar under perioden är markerad med en röd prick så att du snabbt kan identifiera  vid vilken tidspunkt detta skedde.

Eneas ePortal Statistikk