Individuell Mätning och Debitering

Eneas Individuell Mätning och Debitering, IMD, är en geografiskt oberoende el-nättjenst som är skräddarsydd för kommersiella fastigheter med flera hyresgäster. Vi levererar en helhetslösning där vi upprätthåller korrekt avräkning och fakturering av el-nät för alla hyresgäster, inklusive distribution och fakturering av kollektiva anläggningar om så önskas. All mätaravläsning görs automatiskt pr timme så att operatören får full kontroll över energiförbrukningen i fastigheten.

Vid undertecknande av IMD tillhandahåller Eneas etableringen av AMS mätare och upprätthåller kontinuerlig fakturering av el-nät och kollektivanläggningar åt hyresgästerna. IMD inkluderer bl.a.:

  • Automatisk mätaravläsning pr timme i alla områden
  • Kontinuerlig kontroll av strömförbruket i fastigheten (huvudmätare minus undermätare)
  • Tilgång till ePortal med översikt över alla mätare i fastigheten, förbrukningen, effekttoppar etc.
  • Fritt val av el-leverantör
  • Fakturering och avvecklingsrisk hanteras av Eneas
  • Fördelning och fakturering av kostnande för kolletiv ström, fjärrvärme, fjärrkylning kan hanteras av Eneas enligt avtal.

ePortal

Tilgång till ePortal för full översikt över mätare är en av tjänsterna i Eneas IMD. Klicka här för mer info.

Energieffektiv drift

Med IMD från Eneas blir alla timvärden automatiskt överfört till ditt Energiuppföljningssystem. Et Energiuppföljningssystem är det viktigaste verktyget för att effektivt utnyttja energikällorna på bästa möjliga sätt.