Infrastuktur mätare

Många förvaltare har erfarenhet av att det kan vara svårt att göra riktiga mätningar, avräkningar och fördelning av strömkostnader i en fastighet. Användarförändringar, modifiseringar och ändringar i hyreskontrakt har kanske komplicerat infrastrukturen av mätning över tid.

Eneas har specialiserat sig på att optimalisera infrastrukturen för mätning i fastigheter. Vi kan elmätning och är angelägna om att säkerställa riktig och effektiv mätning av kollektiva anläggningar för hyresgästerna.

Inledningsvis kartlägger vi fastigheten genom en fysisk kontroll innan vi förbereder infrastrukturen för mätarna som utgör grunden för en rättvis och korrekt avräkning.

Där det är önskvärt att ha en god överblick över energiflödet i fastigheten kommer vi att konstruera en struktur som även garanterar en detaljerad mätning av de tekniska anläggningarna.