Mätning och fakturering

Eneas använder mätare med timvis registrering och automatisk insamling. Vi började med tidsmätning med tvåvägskommunikation år 2000 och har bra system och hög kompetens inom insamling av mätvärden, kontroll och validering av data.

För kraft- och nätbolag:

Eneas tar ansvaret för mätning, avräkning och fakturering för kraft – och nätbolag som önskar outsourca denna process. Mätaravdelningen säkerställer en effektiv kvalitetssäkring av datan. Datan kan överföras till kundens faktureringssystem eller kunden kan välja att överlåta allt ansvar för fakturering till Eneas.