Eneas koncernen är en ledande aktör på energimarknaden. Vi säkrar energi för mer än 40 000 företag över hela Norden.