Om Eneas

Om Eneas

Eneas grundades 1995 och har i dag utökat till att bli en av Skandinaviens ledande aktörer inom samköp-och energitjänster. Med ”Enabling Savings” som mission skapar Eneas värden för sina kunder genom besparingar på el, försäkringar och energieffektivisering.

Koncernen består idag av 300 anställda och har kontor i Drammen, Trondheim och Strängnäs. Vi har över 25 000 löpande kundrelationer inom fastigheter, industri, lantbruk och den offentliga sektorn. Koncernen har år 2014 en omsättning på ca. 540 MNOK.

Historia

Norge var först ute med liberalisering av kraftmarknaden i Skandinavien. Norsk Energirevisjon AS (NERAS) etablerades 1995 av bland andra grundaren Thomas Hakavik, som fortfarande är koncernchef för Eneas. Bakgrunden för etableringen var kunskap om att ett antal företag med stor energiförbrukning hade ingått ogynnsamma avtal med energileverantörer och dessutom blev felaktigt fakturerade i kölvattnet av ett nytt komplext regelverk. NERAS etablerade konceptet Energirevision och behovet för en fakturakontrolltjänst växte snabbt i den liberaliserade kraftmarknaden. Hittills har Energirevisionstjänsten refunderat flera hundra miljoner kronor åt sina företagskunder.

1996 blev Encom AS etablerat med tjänsten sammätning  av kommersiella byggnander. Konceptet baserades på en förenkling av administration och tillrättaläggning för en energieffektiv drift av fastigheter med flera hyresgäster, utan en merkostnad för fastighetsägare eller hyresgäster. Den här tjänsten är idag marknadsledande i Norge.

Bolagen fick genom Energirevision och sammätning utvidgad kunnskap om möjligheterna för energieffektivisering av fastigheter och 1998 signerade bolaget sitt första Energy Performance Contract (EPC) med Aker Solutions där NERAS projicerade energieffektiva åtgärder.

1999 etablerades bolaget i Göteborg och startade Energirevision för företag i Sverige. Samma år igångsattes callcentret Neras Direkte AS där man sålde Energirevisionstjänster via B2B telemarketing, samt tog uppdrag åt större externa aktörer som bland annat Telenor.

Statoil ASA kom in på ägarsidan år 2001 med fokus på att etablera flera energitjänster. NERAS hade under dessa år vuxit med en fördubbling av den årliga omsättningen. 2005 arrangerade Thomas Hakavik en management buy-out och fick in nya strategiska investerare inom egendom, som återigen ökade framfarten på utvecklingen av energieffektivisering och EPC. I förbindelse med ägarbyte fusionerades Norsk Energirevision AS och Encom AS. Det nya bolaget fick namnet Eneas Energy AS.

2006 blev energieffektiviseringsbolaget Eneas Energy AB etablerat i Strängnäs utanför Stockholm, samtidigt som Neras Direkte startade sin callcenterverksamhet i Östersund.

För att stärka sin kompetens inom fastighetsautomation köpte Eneas Energy AS, år 2007, bolaget Intent AS. Efter detta har central driftskontroll (SD) varit en central del av energieffektiviseringstjänsten hos Eneas i Norge. Samma år startade koncernen sin egen förvaltningsmiljö av kraft med namnet Samköp som tog på sig uppdraget att framförhandla de bästa avtalsvilkåren på kraftleveranser till företag i SMB-marknaden. Samköp består idag av närmare 14 000 företagskunder i Norge och Sverige.

År 2009 gjorde man ett förvärv av Energicompaniet AS för att styrka kompetansen inom projektstyrning. Energicompaniet AS och Intent blev bägge fusionerade in i Eneas Energy AS.

Hösten 2010 köpte Londonbaserade Palamon Capital Partners Ltd. in sig som största aktionär i Eneas koncernen. Palamon är en pricat equity fond, som såg spännande utvecklingsmöjligheter för Eneas koncernen.

Utifrån Eneas stora och breda kundportfölj blev det i tillägg till el-och energieffektivisering etablerat flera tjänster. Detta för att tilgodose behoven hos existerande och nya kunder genom ”Enabling Savings” som mission. De siste åren har koncernen etablerat Eneas Broker AS, som erbjuder samköp av försäkringar, där SMB-kunder uppnår storkundsrabatter, samt Costsavers AS som proffessionell förhandlare för samma kundsegment. Det satsas också på vidareutveckling av samköps-och energitjänsterna i Norge och Sverige.

Koncernen består idag av flera bolag under Eneas Group Holding AS. Eneas samköpstjänster ligger under Eneas Services AS med dotterbolag och mätning och energiadministration ligger under Eneas Energy AS med dotterbolag.

Sommaren 2016 sålde Palamon sina aktier i Eneas koncernen till Norvestor, som idag är Eneas största aktieägare. Norvestor är en private equity fond med huvudkontor i Oslo, Norge. Eneas ser fram emot en spännande och utvecklande resa vidare med Norvestor.

Eneas Sverige

Eneasenergy.se

Eneas Sverige Blogg

Eneas Sverige Nyheter

Eneas Sverige FAQ

Det händer i Eneas

Det skjer i Eneas

Eneas utomlands

Eneas Energy

Eneas Norge

Eneas Finland

Eneas FAQ

Eneas Nett

Eneas Blogg

Sahkonhankinta

Sosiala medier

Eneas Linkedin

Eneas Facebook

Eneas Wiki

Eneas Google+

Eneas Twitter

Referenser

IKT Norge

NELFO

Sysco

Forhandler.no