IMD Formulär

Vi har tagit fram arbetsdokument för att säkerställa en snabb och trygg leverans av mätutrustning och för att installatörer, driftpersonal och Eneas Energy har korrekt information om varje enskild mätare. Det är viktigt att alla parter använder sig av dessa.

Beställning av mätutrustning

Kund/installatör beställer utrustning för ny mätare genom att faxa det här formuläret till Eneas Energy. Ansvarig för att formuläret skickas in: Byggbolaget.

Ladda ned formulär »

Bekräftelse på installasjon av ny mätpunkt

Färdiganmälan på installerad utrustning skickas in genom att faxa följande formulär till Eneas. Informationen kommer att användas av Eneas installatör som ska installera kommunikationsutrustning på mätaren. Ansvarig för att formuläret skickas in: Installatören på anläggningen.

Ladda ned formulär »

Beställning – Ändring av kundförhållande

Det är viktigt att säkerställa att Eneas vet vilken hyresgäst som står på hyreskontraktet. Vid nyinstallation ska följande formulär skickas till Eneas. Ansvarig för att formuläret skickas in: Inflyttande hyresgäst. Samma formulär används också för byte av hyresgäst. Ansvarig för att formuläret skickas in: Den tidigare hyresgästen är ansvarig för att säga upp kontraktet. Ny hyresgäst är ansvarig för att nytt kontrakt tecknas. Detta bör göras i samråd med byggbolaget/förvaltaren.

Ladda ned formulär »

Påbörja Autogiro

Om du önskar att dina elfakturor skall dras med autogiro laddar du ned anmälningsblankett här.

Ladda ner formulär »

Avsluta Autogiro

Om du önskar avsluta ett tidigare etablerat autogiro laddar du ned avslutsblankett här.

Ladda ner formulär »