IMD FAQ

Hur stor är min årsförbrukning?

Årsförbrukningen hittar du genom att logga in på Eneas Energy webb-portal och logga in dig med kundnummer och den PIN-kod som står angivet på fakturan. Gå in på ”min leverans” där du hittar förväntad årsförbrukning eller välj själv om du vill se din exakta förbrukning uppdelat på timvärden eller önskad tidsperiod.

Varför är perioderna överlappade vid a conto fakturering?

Efter varje avräkning beräknar Eneas ett nytt a conto för nästkommande 4-månadersperiod. Den förra perioden dras ifrån i sin helhet på linjen ”Tillbaks från a conto”. Det vill säga (betyder) att du som kund har fått det tidigare a contot nollställd och att det är den sist beräknade som gäller för den kommande 4-månadersperioden.

Kan jag välja autogiro och e-faktura?

Eneas ger dig möjlighet att betala fakturorna med autogiro. Det går att ordna via din internetbank. Var god kontakta banken om du behöver mer information. I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda e-faktura, men vi kan erbjuda fakturavarsling via e-post.

Jag betalar idag för både el och nät till Eneas. Har jag möjlighet att välja en annan kraftleverantör?

Såvida inte din hyresvärd har tecknat ett kollektivavtal för hela fastigheten kan du själv välja en extern kraftleverantör. Uppge din mätpunkts-ID, kundnamn, adress och organisations- eller personnummer.

Vad betyder ”överfört belopp” på min nätfaktura?

• ”Överfört belopp” kan vara

• Kreditering av tidigare betalda fakturor

• Utbetalda fakturor

• Belopp på +/- 50 kr

• Om man blivit fakturerad för mycket eller för lite

Kan jag byta till a conto fakturering?

Eneas avläser förbrukning automatiskt timmer för timme. Om du idag faktureras för verklig förbrukning är a conto-fakturering inte möjlig.

Kan jag ändra förfallodatum permanent?

Nej, det behöver du inte.

Varför får jag en påminnelse? Jag har ju betalat in?

Din inbetalning var inte registrerad den dag som vi skrev ut betalningspåminnelsen. För att själv kunna se om vi har registrerat din inbetalning kan du logga in på Eneas webb-portal med ditt kundnummer och PIN-kod som du hittar på din faktura. Välj ”faktura” i menyn till vänster, där får du fram en lista över fakturorna. Tryck på ”+” till höger för den faktura som du fått påminnelse på men som du anser har betalats. När fakturan registreras som betald hos oss visas också information om vilken datum som betalningen mottogs. Ser du då att vi har mottagit betalning kan du makulera påminnelsen.

Varför får jag en förseningsavgift? Förfallodatum har inte gått ut än?

Förseningsavgiften avser en tidigare försent inbetald faktura.

Avstängningsavgift och återöppningsavgift

Vid avstängning och återöppning av anläggning som blivit avstängd på grund av utebliven betalning, tillkommer avstängnings- och återöppningsavgift.

Förseningsavgift

Om du inte betalar en faktura i tid utgår en förseningsavgift på 50 kr.

Förseningsränta

Om du inte betalar din faktura i tid, till exempel om du får betalningsanstånd, utgår en förseningsränta som från och med 2015-01-01 uppgår till 8,0 % per år. Storleken på förseningsräntan är kopplad mot referenstäntan och fastställs varje 1. januari och 1. juli genom särskilt beslut av Riksbanken.

Fakturaavgift

Om du önskar en kopia av en faktura eller få en ny inbetalningsblankett utgår en avgift på 50 kr. Beloppet påförs nästa faktura.

Vad betyder diversebelopp på min nätfaktura?

Diverse belopp som står angivet på fakturan kan vara fakturaavgift, förseningsränta, förseningsavgift, avstängnings- eller återöppningsavgift. A conto står också under diversebelopp.

Jag klarar inte att betala i tid. Hur gör jag?

Kontakta oss direkt när du vet att du inte kommer att kunna betala i tid. Du kan fråga om förlängning av förfallodatum eller att dela upp fakturan. Om du inte kontaktar oss innan förfallodatum utgår förseningsavgift.

Hur ofta får jag en nätfaktura?

Eneas skickar ut fakturorna en gång i månaden om inte något annat har avtalats.

När kommer fakturan?

Fakturan skickas ut tre veckor efter respektive fakturaperiod om inte något annat har avtalats.

Varför får jag två fakturor?

Du får en faktura från din elleverantör för själva elen och en faktura från Eneas för nätdelen, som omfattar kostnaderna för elöverföring.

Behöver jag använda OCR-numret på inbetalningen?

Det är viktigt att du använder rätt OCR på betalningen, för att betalningen ska bokföras på rätt abonnemang. Har du flera abonnemang är det inte möjligt att använda samma OCR på de olika inbetalningarna.

Vad är fast avgift?

Detta avser en månadsavgift i nätet.

Vad är överföringsavgift?

Nätavgift som baserar sig på storleken på din förbrukning i nätet.

Vad är energiskatt?

Alla som förbrukar el ska betala skatt.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat gynnar elproduktionen från förnybara energikällor. Vanligt är att elcertifikatavgiften är inräknad i elpriset, men Eneas Energy AB delar upp elcertifikat från elpriset för tydlighetens skull.

Vad är det för skillnad på mätarnummer och anläggnings-ID?

Din mätare är kopplad mot anläggnings-ID. Anläggnings-ID är det samma även om mätaren byts. Om du byter leverantör uppge då anläggnings-ID till den nya leverantören.