Rejlers förvärvar Eneas svenska verksamhet Energy Business Sweden

Rejlers förvärvar 100 procent av aktierna i Energy Business Sweden AB, den svenska verksamheten inom Eneas Energy AB. Energy Business Sweden erbjuder energieffektiva tjänster som ger lägre energiförbrukning i fastigheter och kommuner. Genom förvärvet förstärker vi vår kompetens inom energi- och miljöområdet.

“Genom förvärvet kan vi erbjuda fler energieffektiva lösningar och hantera större och mer omfattande uppdrag, helt i linje med Rejlers strategi. Vi kan ta ett större ansvar i hela kedjan av energitjänster, från strategiska frågor till mätvärdesinsamling och analys”, säger Jan Svensson, vd för Rejlers Energitjänster och marknadschef för Rejlers Sverige.

Läs hela pressmeddelandet här (PDF)