El Samköp

Eneas Samköp ger små och mellanstora företagskunder förmånliga storkundsavtal på el

Eneas har kompetensen som krävs för att kunna ge sina små och mellanstora företagskunder förmånliga storkundsavtal. Tack vare 30 000 företagskunder och en årlig elförbrukning på 7 miljarder kWh, samt 20 års erfarenhet från den nordiska elmarknaden.

Eneas kunder får tillgång till en tjänst som erbjuder:

  • Trygghet och överskådliga elpriser 3-4 kvartal framåt tack vare en pristaksgaranti, vilket underlättar budgetplanering. Oförutsedda prisstegringar under kalla vintrar resulterar därmed inte i extra kostnader.
  • ”Rätt pris för rätt period” – Förvaltat pris med högre säkringsgrad på vintern, och lägre förvaltat pris med mindre säkringsgrad under sommaren normalt sett.
  • Sänkta priser åt våra kunder när marknadens elpriser sjunker – då minskar även våra kunders kostnader. Avtalen möjliggör handelsberedskap för kunderna i förhållande till hur marknaden utvecklas över tid.
  • Löpande portföljförvaltning genom aktiv optimeringshandel för att ytterligare minska elkostnaderna. Optimeringen hanteras av professionella industriaktörer med många års erfarenhet, utifrån Eneas strikta mandat. Förvaltarna granskas kontinuerligt för att säkra att goda resultat uppnås.
  • Konkurrenskraftiga förutsättningar tack vare att Eneas kundbas utgör en stor volym. Leverans och fakturering av el hanteras av en fysisk leverantör, medan förvaltare och elhandlare arbetar med portföljuppdrag.
  • El med dokumenterade förnybara källor.
  • En professionell hantering av ditt företags elinköp, så att du som kund kan fokusera på din kärnverksamhet.

Eneas fokuserar på det som är vår kärnverksamhet: uppföljning av elmarknaden, leverantörer och ekonomisk förvaltning. Eneas uppdrag är att förhandla fram förmånliga avtal och modeller för vår stora kundbas. Stora volymer möjliggör effektiv orderläggning och handel på grossistmarknaden. Eneas utvärderar när man ska binda priserna, för hur stor volymandel och för hur länge. Dessa beslut tas utifrån vår erfarenhet, kompetens och värdering av marknadsutvecklingen och prisbilden på kort och lång sikt.

Som kund får du tillgång till marknadens bästa elförvaltningsmiljöer och översikt över aktuella och framtida elkostnader, vilket underlättar budgetplanering. Du får även förmånliga villkor på dina elleveranser.

Alla praktiska element kommer Eneas hantera i största möjliga mån, så att du får en enklare vardag.

Eneas har etablerat en ny tjänst för energivägledning, där våra kunder kan få tips på enkla åtgärder på energieffektivisering, samt vägledning och information om offentlig finansiering för energieffektivitet. Om ni är intresserade, skicka gärna en förfrågan via “kontakta oss” länken nedan. Till skillnad från många av våra konkurrenter, erbjuder vi denna tjänst gratis till våra kunder!

KONTAKTA OSS här och fyll i dina kontaktuppgifter. En av våra konsulter kommer kontakta dig och diskutera dina eventuella behov.