Energirevision

Vår erfarenhet är att vart femte företag som vi reviderar har varit felfakturerade och betalat mer än vad de borde för sina el-kostnader. Alla företag, stora som små, har möjlighet att göra besparingar genom vår revisionstjänst.

Medarbetarna på Eneas revisionsavdelning har bred kompetens och lång erfarenhet när det gäller kontroll av företags elkostnader samt inblick i den nordiska energimarknaden och dess regelverk.

Inga fel – inga kostnader

När vi inte hittar fel är kontrollen helt kostnadsfri.

Om fel upptäcks, följer vi upp ärendet gentemot leverantörer och myndigheter och ser till att det felfakturerade beloppet återbetalas. Vårt arvode är enbart en andel av det återbetalade beloppet.

Ombudstjänst, återansökan av energiskatt

Skatteverket införde 2017-01-01 nya regler gällande energiskatten hos företag med producerande verksamhet. Företagen måste numera återansöka energiskatten direkt mot Skatteverket.

Eneas ser att detta medför merarbete för företag och erbjuder en löpande tjänst att som ombud för kunden ansöka om återbetalning. Eneas står för allt arbete med att samla in de uppgifter som behövs för att söka återbetalning, så att kunden kan ägna sig åt sin verksamhet.

Ta gärna kontakt med oss för ett samtal utan förpliktelse.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig och ditt företag!