Övriga tjänster

Neras Direkte

Neras Direkte är ett certifiserat callcenter i Eneas koncernen. Neras sätter försäljning i system och levererar försäljningstjänster åt externa och interna
tjänster i Eneas.

För mer information om tjänsten i Norge: www.nerasdirekte.no

Momsrevision

Många företag betalar varje år stora avgifter i form av moms. Eneas Revision hjälper ditt företag med att få rättmätig moms återbetald.

För mer information om tjänsten i Norge: www.eneasrevisjon.no